UCFS Sp. z o.o.

ul. Sycowska 44

51-319 Wrocław

Telefon: (+48) 71 377 89 50

Faks: (+48) 71 348 10 07

e-mail: kontakt@ucfs.pl

UCFS Sp. z o.o.
..

UCFS Sp. z o.o. działa na rynku wierzytelności od 2004 r. Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług monitoringu, windykacji i zarządzania wierzytelnościami, w tym przede wszystkim wierzytelnościami gospodarczymi, powstającymi w ramach obrotu nie- konsumenckiego (b2b). UCFS Sp. z o.o. realizuje także wywiady gospodarcze oraz ustalenia majątku firm i osób prywatnych.

W ramach działań monitoringu i windykacji UCFS Sp. z o.o. wykorzystuje wszystkie dostępne i zgodne z prawem metody odzyskiwania należności. Prowadzimy działania monitoringu telefonicznego i pisemnego. Wykorzystujemy do komunikacji także krótkie wiadomości tekstowe (sms) oraz pocztę elektroniczną. W ramach działań windykacyjnych UCFS Sp. z o.o. podejmuje również działania windykacji bezpośredniej terenowej, przeprowadzając wizytację w miejscu wykonywania działalności, zamieszkania i pracy dłużnika.

Zapewniamy także przygotowywanie raportów ustalających miejsce pobytu, zamieszkania i pracy dłużników, ich sytuację finansową i majątek, który może stanowić źródło zaspokojenia należności.
W zakresie przedsiębiorstw realizujemy biały wywiad, zbieramy informacje o firmie, jej właścicielach i wspólnikach, działalności, kontrahentach, realizowanych kontraktach i zamówieniach, majątku i sytuacji finansowej, przeprowadzamy bezpośrednią weryfikację danych na miejscu, m. in. poprzez pozyskanie informacji w ramach wywiadu środowiskowego.

UCFS Sp. z o.o. stosuje standardy windykacji, których ważnym założeniem jest ochrona dobrego imienia wierzyciela, na rzecz którego działamy. Zapewniamy poszanowanie godności dłużnika i jego prawa do prywatności.

Nasze działania nakierowane są na skuteczne i zgodne z prawem odzyskanie należności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów przez wybór racjonalnych metod windykacji.
O sukcesie naszej firmy w dużej  mierze  decyduje  zaangażowanie,  doświadczenie i profesjonalizm kadry menadżerskiej oraz pracowników.