UCFS Sp. z o.o.

ul. Sycowska 44

51-319 Wrocław

Telefon: (+48) 71 377 89 50

Faks: (+48) 71 348 10 07

e-mail: kontakt@ucfs.pl

UCFS Sp. z o.o.
..
W dniu 11.10.2016 roku Spółka UCFS podpisała z województwem dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowaniu zadania: „Modernizacja energetyczna budynku biurowego spółki UCFS zlokalizowanego na ul. Wodzisławskiej we Wrocławiu”. Projekt, którego wartość określono na 1 228 127,00 zł otrzymał wsparcie w kwocie 635 097,08 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2012 – 2020.
W roku 2015 UCFS nabył nie użytkowany od ponad 10 lat obiekt dawnej firmy odzieżowej, w którym mieściły się kiedyś biura i pomieszczenia szwalni. Ponowne nadanie temu budynkowi funkcji biurowych wymaga przede wszystkim termomodernizacji, w której zakres wejdą:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • ocieplenie stropodachów wentylowanych,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • wymiana stolarki drzwiowej,
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach biurowych,
  • zmiana źródła ciepła i wymiana instalacji c.o..
Ponadto zaplanowano umieszczenie na dachu budynku paneli fotowoltaicznych, które stanowić będą źródło wykorzystywanej w biurowcu ciepłej wody użytkowej. Dzięki tym rozwiązaniom projekt pozwoli:
  • ograniczyć o 77% roczne zapotrzebowanie obiektu na energię do celów grzewczych;
  • zmienić źródło energii cieplnej do celów grzewczych na efektywniejsze, tańsze w eksploatacji i bardziej przyjazne środowisku;
  • wytwarzać ciepłą wodę użytkową w oparciu o odnawialne źródła energii.
Wszystko to ograniczy negatywny wpływ obiektu na środowisko naturalne w zakresie emisji spalin i gazów cieplarnianych (zakładana jest redukcja emisji CO2 o 73% i SO2 o 100%)