UCFS Sp. z o.o.

ul. Sycowska 44

51-319 Wrocław

Telefon: (+48) 71 377 89 50

Faks: (+48) 71 348 10 07

e-mail: kontakt@ucfs.pl

UCFS Sp. z o.o.
..

UCFS Sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Sycowska 44
51-319 Wrocław

Centrum operacyjne i biuro:
ul. Wiosenna 5
53-017 Wrocław
Telefon: (+48) 71 377 89 50
Faks: (+48) 71 341 87 69

Adres poczty elektronicznej: kontakt@ucfs.pl

 

DANE REJESTROWE
KRS 0000208451 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00 zł, w całości opłacony.
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 895-18-17-070