UCFS Sp. z o.o.

ul. Sycowska 44

51-319 Wrocław

Telefon: (+48) 71 377 89 50

Faks: (+48) 71 348 10 07

e-mail: kontakt@ucfs.pl

UCFS Sp. z o.o.
..

Windykacja należności
UCFS oferuje kompleksową obsługę w zakresie windykacji, dopasowaną do potrzeb Klienta, w której każdy etap postępowania może stanowić odrębne zlecenie.

Postępowanie windykacyjne polubowne ma na celu doprowadzenie do odzyskania wierzytelności bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego i egzekucyjnego. W ramach postępowania polubownego prowadzone są negocjacje mające na celu nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności. UCFS zapewnia prowadzenie windykacji polubownej wszystkich rodzajów, w tym windykacji terenowej (bezpośredniej). UCFS negocjuje w imieniu swoich Klientów porozumienia dotyczących spłaty i restrukturyzacji należności oraz ustanowienia zabezpieczeń. Wszystkie czynności są raportowane do Klientów, którym przekazywane są także wszystkie nowo- pozyskane dane dotyczące dłużnika, jego miejsca pobytu, pracy, prowadzenia działalności, sytuację finansową i majątek, który może stanowić źródło zaspokojenia należności.

UCFS prowadzi także pełny proces realizacji zabezpieczeń rzeczowych na ruchomościach, t. j. ich poszukiwanie, przejmowanie, wycena i sprzedaż.

Monitoring
Monitoring obejmuje wierzytelności nieprzedawnione (działalność prewencyjna) oraz wierzytelności, w których została podpisana przez Klienta lub przez UCFS ugoda spłaty.
Czynności podejmowane w ramach monitoringu mają na celu:

-       wczesne wykrycie podmiotów, których sytuacja finansowa może skutkować powstaniem zastojów płatniczych,

-       doprowadzenie do bieżącego regulowania należności przez kontrahentów,

-       zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zawartych ugód oraz umów restrukturyzacyjnych,

W zakresie monitoringu mogą być również prowadzone wstępne czynności nakierowane na ustalenie majątku, z którego np. mogą być zaspokojone roszczenia w przypadku zaprzestania obsługi zobowiązania.